Author unknown, found in the Kosmolenta Telegram chat. pic.twitter.com/McWGyZKZYr

— Katya Pavlushchenko (@katlinegrey) March 2, 2021