Hahahaha. Thanks to the fella for answering the thoughtful question https://t.co/kmRamkqi9O

— Nikolaj CosterWaldau (@nikolajcw) September 21, 2019